Záchranári v mš Tlačiť

Posledný májový týždeň zavítali do našej materskej školy záchranári. Stretli sa s nimi deti z tried Mravčekov, Sovičiek, Vrabčekov, Žabiek a Kuriatok. Oboznámili sa so situáciami, kedy je nevyhnutné volať rýchlu záchrannú pomoc, s telefónnymi číslami na ktoré treba volať a so správnym postupom pri poskytovaní prvej pomoci. Odvážne deti robili figurantov pri ukážkach transportu zranenej osoby, pri obväzovaní, či fixovaní zranenia. Záchranári upozornili deti na nutnosť sedieť v autosedačke, či podsedáku v aute, byť pripútaní, nosiť prilbu na bicykli, ale aj na nebezpečenstvo pri hojdaní sa na stoličke, či behaní s cukríkom v ústach. Na záver si deti prakticky vyskúšali fixovanie a obväzovanie rán a zaplavili záchranárov otázkami. Pani učiteľky si vyskúšali správny postup pri resuscitácii.  Deti sa poďakovali záchranárom potleskom a namaľovanými obrázkami. Veríme, že z tohto stretnutia odchádzali s novými skúsenosťami. Ďakujeme záchranárom nielen za obohacujúce stretnutie, ale aj za prácu, ktorú vykonávajú. ĎAKUJEME