Deň materských škôl Tlačiť

 

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, kedy v roku 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. My sme tento deň oslávili spoločne 5. novembra. Všetky deti z materskej školy sa stretli  v spoločenskej miestnosti. Zahrali sme si rôzne súťaživé hry, plnili úlohy ako prenášanie zmrzliny, prekladanie loptičiek nôžkami, kotúľanie lopty, vešanie bielizne....kde pri týchto úlohách najmä maličkým pomáhali aj pani učiteľky. Nakoniec sme si zaspievali spoločne hymnu materských škôl a každý bol odmenený sladkou odmenou.

Alexandra Horečná