Karneval Tlačiť
 Na známosť sa všetkým dáva, že sa uskutočnila karnevalová sláva. Kvôli vysokej chorobnosti detí bol karneval v KD zrušený, preto sa pani učiteľky rozhodli deťom spríjemniť tento deň v MŠ. Veľké nadšenie a úsmev na tvári v nich vyvolalo to, že v maske mohli byť oblečený už od príchodu do MŠ a mohli si ju nechať oblečenú po celý deň. Princezné, superhrdinovia, zvieratká a mnohé iné masky sa nám predstavili v tanci, ale aj v rôznych hrách a súťažiach, ktoré boli plné zábavy a smiechu. Všetky masky boli odmenené sladkou odmenou a veľkým potleskom. Deti si tento deň naplno užili vďaka pani učiteľkám Saške a Majke, ktoré pripravili bohatý program a ostatným pani učiteľkám, ktoré sa doň zapojili.


Lucia Danielová