Oznam o prevádzke MŠ Tlačiť

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Rohožník sa obnovuje prevádzka MŠ dňa 1.6.2020. Prevádzka Materskej školy bude prebiehať v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020.

  • Prevádzková doba materskej školy pre toto obdobie je od 7:00 – 16:00 hod.
  • Prevádzka materskej školy bude prebiehať do konca školského roku t. j. mesiace jún, júl a august.
  • Kapacita materskej školy vzhľadom na personálne a materiálne možnosti pre dané obdobie je 75 detí.  Vzhľadom na kapacitu MŠ za daných podmienok bude návšteva MŠ umožnená deťom, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria :
    • ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
    • ak ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku./ v tomto prípade,ak ide o dieťa, ktorèho zákonný zástupca nevykonáva prácu na pracovisku,tak dieťa vzhľadom k situácii a zvýšeniu ochrany zdravia detí, môže MŠ navštevovať,len doobeda/ 

Kritéria sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.


Predbežný záujem bol vykonaný telefonicky, avšak záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť aj písomne, kde príde k overeniu splnenia vydaných kritérií.


Žiadame rodičov, ktorí prejavili záujem o návštevu MŠ, aby v dňoch 25.5 – 26.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 doručili vypísaný formulár do MŠ alebo zaslali (podpísaný, naskenovaný) mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Formulár môžete vypísať aj v MŠ, nie je nutné si ho doma tlačiť.


Rodič pri doručení potrebného formuláru dostane pokyny pre návštevu MŠ pre obdobie do konca školského roku.