Karneval

Príjemná atmosféra a skvelá nálada, v takom duchu sa nieslo popoludnie v KD v Rohožníku dňa 19.2.2019.  Pani učiteľky z  materskej školy pripravili pre deti a ich rodičov  program plný hier, tanca  a zábavy. Mnohí si dali  skutočne  námahu s vymýšľaním, či vyrábaním, alebo kupovaním masky. Tanečný parket patril všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a do tanca nám hral skvelý  DJ Miro. Hravá zábava sa striedala s tanečnými kolami, v ktorých sa deti poriadne vybláznili. Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme aj našim rodičom, sponzorom a CRH Rohožník. Odmenené sladkým Kinder vajíčkom boli všetky masky. Užili sme si veľa radosti a bujarej zábavy, ktorú si budúci rok dúfam opäť zopakujeme. 

Alexandra Horečná

 
Návšteva stolárskej dielne

Aké vlastnosti majú rôzne predmety a z čoho sú vyrobené zisťovali deti z triedy sovičiek počas týždňa „Mravček spoznáva predmety a ich vlastnosti“. Skúmali vlastnosti nielen papiera, látky, ale aj dreva. A to nás viedlo na návštevu do stolárskej dielne, kde deti s očakávaním vstúpili. Vďaka šikovnému pánovi Braňovi  Dávidovi deti odhalili tajomstvo, ako sa vyrábajú predmety z dreva. Poukazoval nám rôzne nástroje , náradia, ktoré mu pomáhajú pri jeho práci. Deti mali možnosť vidieť už hotové výrobky, ale aj drevo pred výrobou. Porovnávali vzhľad, hrúbku, farbu, váhu rôznych druhov dreva. Deťom pekným a jednoduchým spôsobom bolo vysvetlené čo ich zaujímalo. Nakoniec ujo stolár rozdal deťom sladkú odmenu a krásny krížik na pamiatku vyrobený ako inak – z dreva.

Alexandra Horečná

 
Popolvár najväčší na svete
 

Popolvár najväčší na svete? Iste, známu Dobšinského rozprávku pozná každý.  Dobrodružnú bábkovú inscenáciu  o ufúľanom lenivcovi  vybrali sa do Istropolisu v Bratislave pozrieť deti z tried Sovičiek, Mravčekov a Včielok. Slovenskú klasickú rozprávku upravili tvorcovia legendárneho českého divadla Buchty a Loutky. Do príbehu vniesli humor a fantáziu, čím si pozornosť detských divákov plne získali. Deti so záujmom a očakávaním sledovali zápletku medzi Popolvárom a čarodejníkom. Tak ako má byť, aj táto rozprávka skončila šťastne, Popolvár dostal ruku krásnej princeznej a jeho sliepku povýšili na „kráľovského sokola“.

Bábkové divadlo napĺňa detskú túžbu preniknúť do čarovného sveta rozprávok, do sveta, kde zvieratá rozprávajú, kde žijú rozprávkové bytosti a kde dobro nad zlom vyhráva. Stávajú sa hlavnými hrdinami: princeznami, vílami, rytiermi,  bojovníkmi... Ako dieťa rastie, vyvíja sa aj jeho estetické vnímanie a kultúrne povedomie. Prostredníctvom priamej skúsenosti sprostredkovanej divadelným predstavením  učí sa  rešpektovať dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania a  komunikovať na základe pravidiel etikety.

Barbora Gážiová

 
Bábkové divadlo Lienka

Dňa 22. januára prišlo potešiť deti do MŠ bábkové divadlo Lienka s rozprávkou Kocúr v čižmách. Táto rozprávka opisuje príbeh kocúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Kocúr najskôr pomôže svojmu pánovi a prinesie mu zlato, ktoré zarobí u kráľa. Spoločne zachránia uväznenú princeznú. Nakoniec ju Tomáš dostane za ženu a k tomu polovicu kráľovstva. Rozprávka  bola plná krásnych kulís, pesničiek, rekvizít a deťom vyčarila úsmev na tvári. Na záver si  každý mohol bábky obzrieť a zároveň aj chytiť, čo sa deťom veľmi páčilo.

Lucia Danielová

 
Vianočné trhy v mš

Vianočné stromčeky na námestiach, trblietavé dekorácie v obchodných domoch nám našepkávajú, že sa blížia tie najkrajšie sviatky roka - Vianoce.  Hrdo ich môžeme nazvať sviatky pokoja. Vianoce sú obdobím, kedy si uvedomujeme silu lásky, priateľstva, úcty ale i obetavosti. Vianočný čas má neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom. Je to obdobie, ktoré nám dáva príležitosť na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.  

V tomto predvianočnom období sa jeden piatkový deň, 14. decembra konala v našej MŠ akcia s čarovným nádychom Vianoc. Školský dvor MŠ sa naplnil dobrými ľuďmi, ktorí chceli zažiť niečo pekné, stretnúť sa v pokoji s ľuďmi, ktorých v každodennom zhone stíhame len pozdraviť a zároveň pomôcť a to kúpou vianočných výrobkov, ktoré boli z dielne zamestnancov MŠ. Všetci mohli ochutnať voňavý vianočný punč, ale i tradičné vianočné dobroty- medovníčky, ktoré s rozžiarenými očkami a úsmevom na tvári napiekli naše deti. Všetkým, ktorí nás prišli podporiť zo srdca ďakujeme. Poďakovanie zároveň patrí aj kolektívu MŠ, ktorí sa na príprave podujatia podieľali. 

Všetkým  prajeme  krásne a pokojné Vianoce. Nezabúdajme na tie najdôležitejšie dary – úsmev,  pekné slovo a svoj čas pre tých, ktorí nás potrebujú. Na stole nech zavonia kapor, kapustnica, či iné dobroty a Štedrý večer nech  zanechá v našich srdciach stopy lásky, radosti, spokojnosti a pohody.

Ivana Šperglová

 
Koncert Fidlikanti

Dňa 12.12.2018 do MŠ opäť zavítali Fidlikanti – ujo Jožko a ujo Andrej. Deti oboznámili s dychovými nástrojmi, drevenými (píšťala, fujara...) a plechovým nástrojom tzv. drumbľa. Ujo Andrej zahral na cimbale rôzne pesničky a Jožko spolu s deťmi ich zaspievali. Niektoré odvážne deti sa zahrali na muzikantov  - spolu s Andrejom si zahrali na cimbale. Pri piesňach si aj zatancovali. Fidlikanti im dávali rôzne hudobné hádanky. Deti sa aktívne zapájali do hudobných súťaží. Koncertu sa zúčastnili všetky deti z materskej školy. Budeme sa tešiť na ďalšie vystúpenie, ktorým nás Fidlikanti potešia na budúci rok.

Viera Kardianová 
DFZ Bazalienka na vianočných trhoch

Prešiel týždeň po našom poslednom vystúpení  a DFS Bazalienka je opäť na pódiu. V spolupráci s miestnym združením Spiduch sme spríjemnili chvíle počas vianočných trhov, ktoré sa konali 9.12.2018 v KD v Rohožníku. Na javisku sa spolu zišlo 50 ľudí, ktorí žijú folklórom a ctia si ľudové tradície. Prepojením generácií  zazneli viaceré ľudové piesne, tance, detské hry, povedačky..... Pranostikami sa odprezentovali významné dni v advente a to Katarína, Ondrej, Mikuláš, Lucia. Samozrejme nechýbali ani koledy a vinše, ktoré sa priam núkali k tomuto  predvianočnému popoludniu. V podaní Spiduchu sa sálou niesla koleda ,, Plesajte všetci ľudia“, ktorú v minulosti zložil    miestny p. učiteľ. Vďaka nemu má Rohožník ,, svoju“ vianočnú koledu. Záverečný vinš v podaní najmladšieho a najstaršieho účinkujúceho sa dotklo nejedného srdca. Počas vinšovania  sa malá rúčka dievčatka skryla do ruky veľkej, drapľavej od tvrdej práce, no teplej od láskavosti a  dobroty srdca. Prajem Vám, aby ste počas celého žitia, nielen počas vianočných sviatkov  pociťovali teplo lásky, ktoré nám každoročne pripomína narodenie Božieho syna.


Mária Knápková


 

 
Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v tom vreci ukrývaš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali aj uši si umývali ...

Dňa 6. decembra aj  k nám do materskej školy zavítal Mikuláš. Po chodbách sa ozýval zvuk Mikulášskeho zvončeka a deti netrpezlivo očakávali Mikuláša.  Mikuláš prišiel so svojim verným pomocníkom čertom, pretože všetci dobre vieme, že Mikuláš bez čerta je ako Vianoce bez stromčeka. Vo svojom veľkom vreci ukrýval sladké odmeny pre všetky detičky, ktoré si pripravili básničky a pesničky. Napriek obavám a slzičkám nakoniec Mikuláš vyčaril úsmev na tvári u všetkých detí. Týmto sa chceme poďakovať Mikulášovi – S. Baďurovi a čertovi – P. Hajdúchovi za ich ochotu a tiež za sladkú odmenu v podobe čokoládky, ktorú si pre pani učiteľky pripravili.

Lucia Danielová 
Zimná schow Alkany

Tak ako každý rok aj tentokrát sme sa v predvianočnom období vybrali do divadla Alkana v mestskej časti Dúbravka v Bratislave. V stredu 5.12.2018 si deti z tried žabiek, včielok, mravčekov a sovičiek zbalili vodu do batôžkov a výlet mohol začať. Predstavenie s názvom ZIMNÁ SCHOW ALKANY bolo plné hudby, spevu a tanca v zimnej atmosfére s Mikulášom. Za krásny zážitok vďačíme účinkujúcim deťom a mládeži z konzervatória Alkana, ktorí predviedli svoj talent v oblasti muzikálu. Na koniec sme ich odmenili veľkým potleskom. A či sa našim deťom páčilo? Skúste sa ich spýtať. Veď vidieť Mikuláša nielen u nás ale aj na Havaji  bolo ozaj zábavné.

Barbora Gážiová

 
Bazalienkari na benefičnej akcii

V piatok 30.11.2019 sa DFS Bazalienka opäť zviditeľnil na benefičnej akcii v Rohožníku. Benefíciu usporiadalo vedenie  miestneho  domovu dôchodcov. Svojím predstavením s názvom ,, Jeden šuster, jeden švec“ potešili nielen babičky a dedkov, ale aj ich príbuzných, pozvaných sponzorov akcie a širokú verejnosť. Ďakujem v mene detí za pozvanie  a tiež za pohostenie.                                             

 Mária
Knápková

 
Deň zúbkov

Dňa 30.11.2018 sme mali v MŠ Deň zúbkov. Naše pozvanie prijala zubná zdravotná sestra Deniska Csenkeyová. Pútavým a hravým rozprávaním s  praktickými ukážkami deťom z tried žabiek, včielok, sovičiek a mravčekov porozprávala o dôležitosti pravidelnej a správnej dentálnej hygieny, ako prevencie a predchádzaní zubného kazu. Rozšírili si svoje poznatky o mliečnom a dospelom chrupe, spolu si prakticky osvojovali správnu techniku čistenia zubov. Ako darček od zubnej sestry dostali kefky, pasty  a mesačný kalendár s nálepkami, ktorý má slúžiť ako motivácia pre deti. Deti z tried lienok, slniečok a kuriatok si pozreli kreslenú rozprávku o zúbkoch a dostali pekné omaľovanky. Touto  cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať pani Csenkeyovej za veľmi peknú a poučnú prezentáciu a pekné darčeky. Dúfame, že v tejto tradícii budeme pokračovať.

Ficeková Janka

 
Koncert ujo Jano

Dňa 27. novembra 2018 bolo v našej materskej škole veľmi veselo na koncerte uja Jana Juhasa, s ktorým sme si všetci spoločne zatancovali aj zaspievali známe piesne v slovenskom aj anglickom jazyku. Nechýbali ani známi „SOKOLY“, tentokrát v podaní uja Jana spolu s deťmi. Deti sa do sýtosti vyšantili v discoštýle, ktorým ich po celý čas sprevádzal ujo Jano na gitare.  Deti mali z koncertu citový zážitok a ujo Jano zase veľkú radosť z bezprostrednej spolupráce s deťmi. S nadšením si zatancovali aj pani učiteľky a niektoré aj zaspievali. Jednoducho všetkým bolo veselo... Už teraz sa tešíme na ďalší zábavný koncert uja Jana Juhasa. 

Danica Ukropcová

 
Deň materských škôl

Materská škola zohráva v živote človeka dôležitú úlohu. Pre väčšinu deti je to miesto, kde sa začleňujú po prvýkrát do kolektívu, spoznávajú kamarátov, dozvedajú  sa nové veci a objavujú. Predpokladáme, že aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu rozhodol vyhradiť jeden deň v kalendári pravé tomuto edukačnému zariadeniu. Deň Materských škôl si každoročne pripomíname 4. Novembra.

V nasej "škôlke" sme sa ho rovnako rozhodli spolu s deťmi osláviť tvorivou formou. Najskôr deti jednotlivých tried zapózovali pred objektovom fotoaparátu v interiéri, alebo exteriéri nášho predškolského zariadenia, za prítomnosti jesenných motívov, obľúbených detských knižiek či hračiek. Následne, na papier veľkého formátu, pridali svoju vlastnú pečať, v podobe otlačku ruky či nohy, na ktoré po vyschnutí boli ich fotky umiestené. Výsledkom tohto úsilia bolo ich tvorivé "tablo", ktoré môžete vidieť v priestoroch našej materskej školy.

Celá aktivita dala síce pani učiteľkám trochu zabrať, no veľkou motiváciou im boli pohľady na detské úsmevy a pózy pri fotografovaní, či prekvapené tváre a úsmevné situácie pri natieraní rúk a nôh prstovými farbami.

A práve v tomto vidíme význam predškolskej výchovy ako takej, ktorú nakoniec veľmi pekne a stručne zhrnula už grófka Mária Terézia Brunswická nasledovne: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

 

Zuzana Jurčíková

 
Športu zdar a korčuliarom zvlášť!

Aj v tomto roku sa 22 predškolákov zúčastnilo kurzu korčuľovania. Každodenne, počas celého týždňa v čase od 19.11- 23.11.2018 sme cestovali do Bratislavy na zimný štadión V. Dzurilu. Neodradili nás ani ranné preplnené cesty, pomalé posúvanie sa v kolónach áut. Po dôkladnom a hlavne potrebnom vyzbrojení sa prilbou, chráničmi, teplým oblečením... sa deti presunuli na ľadovú plochu, kde si ich skúsení inštruktori rozdelili do viacerých skupín. Ľudským prístupom, úsmevom na tvári si v krátkom čase podmanili deti, ktoré aj vďaka tomu rýchlo napredovali v získavaní pohybových kompetencií. Z prvotného posúvania sa na umelohmotných vedierkach sa akoby mávnutím čarovného prútika dopracovali k samostatnému presúvaniu sa po ľade -  samozrejme v korčuliachJ. Deti boli úžasné. Po každom páde, ktorých bolo zo dňa na deň menej a menej rýchlo vstali a trénovali ďalej. Počas krátkej prestávky, ktorá bola pre deti psychohygienou sa občerstvili ovocím a zohriali teplým čajom. Odmenou za celotýždenné snaženie im bola zaslúžená medaila a diplom. Odmenou pre p. učiteľky bolo vidieť tie rozžiarené očká detí, radostné rozprávanie o tom, čo sa im podarilo ale predovšetkým  to, že sme celý kurz prežili v zdraví a bez zranení. Veľké poďakovanie patrí p. Hečkovi, ktorí má celý kurz pod palcom a rôznymi športovými aktivitami sa  venuje deťom.

Mária Knápková               

 
Deti liečia

V mesiaci november sme sa s deťmi venovali témam ľudského tela, ochrane zdravia a hygieny. Hravou formou sa deti oboznámili s funkciou ľudského tela a jeho jednotlivých orgánov. Už vedia ako funguje tráviaca, či dýchacia sústava. Zahrali sa na červené krvinky, zatancovali si „žalúdkový tanec“, modelovali z plastelíny orgány ľudského tela.  V námetových hrách na lekára a lekárnika ošetrovali pacientov, predpisovali lieky, ktoré si následne mohli vybrať v lekárni.  Svoju šikovnosť ukázali pri obväzovaní rán. Do aktivít sa deti zapájali so záujmom a radosťou, čo nás veľmi teší.

Barbora Gážiová
 
Škaredé Káčatko

Viete si  predstaviť, akú dôležitú úlohu majú v našom živote slová?

Ak už niečo povieme, nemôžeme to vrátiť späť. Slová, ktoré rozprávali zvieratká na gazdovskom dvore malému káčatku, neboli pre neho veľmi  príjemné. Byť iný a škaredý... . Preto smutné a opustené odišlo od svojej mamičky, aby sa mu nikto neposmieval. Nakoniec sa zo škaredého káčatka vykľula krásna labuť, ktorá bola pýchou celého jazierka. Nie je vždy všetko také, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať. 

Alexandra Horečná
 
Babička a deduško


Mesiac október je  jesenným obdobím. V tomto čase si každoročne uctievame prežívajúcu jeseň svojej životnej púte našich drahých dedkov a babičiek. Vzťah detí a starých rodičov je veľmi vrúcny.  Výstižný je text piesne:

,,........ Ty, Božia matka, nechaj nám starkých, aby dlho žili, lebo majú pre nás času koľko chceme. Starkí sú vľúdni, majú boží pokoj v duši. Starkí sa o nás s nikým nedelia. Majú čas ľúbiť nás a nič ich nevyruší. Pri nich má týždeň sedem nedelí.....“

K oslave patrí dobré jedlo, nechýbal dezert ani kávička a k tomu pekná a veselá pesnička. Spevom, hrami, povedačkami prišli potešiť našich oslávencov aj deti z DFS Bazalienka. Svojim vystúpením, pod názvom ,,Cestujeme za starkými“ vyčarili úsmevy na všetkých tvárach zúčastnených. Deti si vystúpenie veľmi užívali. Veľmi sa tešili nielen z vystúpenia, ale aj z občerstvenia a darčekov, ktoré dostali od usporiadateľov- miestneho Obecného úradu.
Touto cestou chceme ešte raz zaželať našim starkým veľa zdravia, pochopenia, lásky, pokoja a hlavne trpezlivosti pri znášaní svojich bolestí a ťažkostí, ktoré Vám váš vek prináša.

Mária Knápková

 
Tekvicový deň


Jeseň hýri krásnymi farbami a na poliach sa svojou veľkosťou a rôznymi tvarmi majestátne vystatujú tekvice. Zopár sme si ich priniesli aj do škôlky a spolu s pani učiteľkami na triedach vyrezali tekvicové strašidlá. Kto práve nepomáhal, tekvičku si mohol vymaľovať, vystrihnúť či inak vyzdobiť. A či sa nám darilo? Posúďte sami.... S tekvičkami sme sa aj vyfotili.

Adela Garcia

 
Oznam
POZOR ZMENA ČASU ODHLASOVANIA DIEŤAŤA ZO STRAVY

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred.

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12:00 - 12.30 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Rozlúčka s predškolákmi
 

Prišiel čas, keď naši predškoláci opúšťajú materskú školu..
22. júna predpoludním sa predškoláci rozlúčili so všetkými mladšími deťmi, pani upratovačkami, kuchárkami  a pani učiteľkami z ostatných tried pekným rozlúčkovým programom plným básničiek, pesničiek. Každý predškolák dostal pamätný list, písacie potreby a knihu na pamiatku. Na záver si všetci pochutnali na zmrzline a výbornej torte - za ktorú ďakujeme skvelým mamičkám. Prajeme všetkým deťom nech sa im v škole dobre darí, aby do nej chodili radi a nosili len samé jednotky!


 

Meniny

Dnes je:
Piatok, 22. Marec 2019

Dnes má meniny:
Beňadik
Zajtra má meniny:
Adrián

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:32
Včera:111
Tento mesiac:2015
Minulý mesiac:2615
Celkom:211618