Dôležitý oznam
 
Dôležitý oznam 


Prosíme rodičov, aby neplatili šeky za stravu, nakoľko prišlo k chybe v tlači pri šekových poukážkach


Správny IBAN: SK93 5600 0000 0032 5608 5005
 
Oznam

Rozdelenie detí na nový školský rok:

 

Zelený pavilón

Prízemie

MOTÝLIKY

 

Poschodie  VEVERIČKY

deti narodené od 1.1.2016 do 8.6.2016

Oranžový pavilón

Prízemie

VČIELKY

deti narodené 20.1.2015 – 9.6.2015 

Poschodie

ŽABKY

deti narodené 4.9.2014 – 17.1.2015 

Žltý pavilón

Prízemie

LIENKY

 

Poschodie

KURIATKA

deti narodené 11.7.2015 – 19.12.2015

Modrý pavilón

Prízemie

MRAVČEKOVIA

deti narodené 29.12.2012 – 5.3.2014

Poschodie

SOVIČKY

deti narodené 26.3.2014 – 31.8.2014

 

NAJMLADŠIE DETI:

Zelený pavilón

Prízemie

MOTÝLIKY

 

     deti narodené

12.6.2016 – 29.12.2017

Žltý pavilón

Prízemie

LIENKY

 


TEŠÍME SA NA VÁS V PONDELOK 2.SEPTEMBRA .

 


DO MATERSKEJ ŠKOLY TREBA DEŤOM PRINIESŤ:

·        Podpísané pyžamko a prezuvky
·        Náhradné oblečenie (do skrinky)
·        2 balíky hygienických vreckoviek
·        1 balenie ovocného čaj
·        Hrebeň – dievčatá (vo vrecúšku)
·        Prekopírovanú kartičku poistenca (len nové deti, príp. tie, ktoré menili zdravotnú poisťovňu)

TRIEDNYM UČITEĽKÁM PROSÍME NAHLÁSIŤ:
·        Ak nastali zmeny v dôležitých údajoch o dieťati: telefónne čísla rodičov, zmena zdravotnej poisťovne, ...
·        Ak má dieťa lekárom potvrdenú ALERGIU
V prípade, že dieťa budú vyberať zo škôlky iné osoby ako rodičia, treba vyplniť splnomocnenie
 
 
Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka predškolákov je vždy takým malým  sviatkom pre celú MŠ.  Tak ako každá vec má svoj začiatok, tak musí prísť aj koniec. Pre našich predškolákov z triedy sovičiek a mravčekov sa práve v dnešný deň 26.6.2019 tá škôlkarská púť skončila.  S pani učiteľkami si pripravili krásny program v podobe básní, piesní.             Rozlúčili sa tak nielen s pani učiteľkami, kamarátmi, ale aj tetami upratovačkami, ktoré sa starajú o to, aby v škôlke bolo vždy  krásne čisto, tetami kuchárkami, ktoré im dennodenne pripravovali jedlo a starali sa o to, aby ich brušká boli vždy plné, ale  aj s pani riaditeľkou, ktorá každého predškoláka pasovala za budúceho prváka. Na pamiatku si deti odniesli malý darček v podobe knihy a krásny odznak. Na školskom dvore si potom všetky deti pochutili na dobrej zmrzline od p. Slobodovej a predškoláci aj na chutných  tortičkách od našich mamičiek p. Pajtinkovej  a p. Kaňkovej, za čo im veľmi ďakujeme. Poďakovanie patrí aj ostatným mamičkám, ktoré zabezpečili pre deti občerstvenie na rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčka nech je akákoľvek, je vždy ťažká. Slzy patria k nej a ani  tie naše oči nezostali suché.  Ďakujeme vám deti za krásne chvíle prežité spolu!

Alexandra Horečná

 
Deň detí s umeleckou agentúrou StepUP
 

Tohtoročný Deň detí sme sa rozhodli osláviť skôr, keďže nám predškoláci odchádzali do Školy v prírode a chceli sme ho stráviť spoločne. Vďaka rodičom, ktorí sa zúčastnili súťaže na sociálnej sieti, sme vyhrali zábavný animačný program od agentúry StepUP. Umelci z uvedenej agentúry nám pripravili program ku Dňu detí, na ktorý deti tak skoro nezabudnú J.

Keďže v dohodnutý deň nám počasie neprialo a od rána husto pršalo, stretli sme sa v priestoroch Materskej školy – v novej spoločenskej miestnosti. Na deti tam už čakali súťaže a ďalšie zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať streľbu, chôdzu po napnutom lane, zašantiť si na skákacom hrade a ďalšie. Na záver sa všetky deti poriadne vyšantili na diskotéke.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí za našu Materskú školu hlasovali, a tiež umeleckej agentúre StepUP za krásny zážitok.  

Potúčková Katarína


 
Ezopove piesne

Tento mesiac do našej škôlky zavítal pán umelec Július Šoška  v sprievode s umelkyňou  Andreou Tkáčovou.  Svoje krásne umenie deťom ukázali prostredníctvom  výchovného koncertu Ezopove piesne. Na tomto koncerte sa deti bližšie zoznámili s hudobnými nástrojmi – husľami a violou, videli a počuli v čom sú podobné a v čom zasa odlišné.  Spolu si zaspievali  a vypočuli známe slovenské ba i české ľudové piesne a dokonca si niektoré  deti v hudobnej rozprávke Ezopove piesne zahrali svoju prvú hereckú rolu ako dirigent, tanečnice, psík, koník, mačička....                          
Koncert bol veľmi pekný, interaktívny a poučný. Ďakujeme umelcom za skvelý zážitok a obohatenie rozhľadu a vedomostí našich detí. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Adela Garcia

 
Deň Zeme

Zem je pravdepodobne jediná planéta vo vesmíre s podmienkami na život. Je domovom miliónov najrôznejších druhov organizmov. Zem je úžasná planéta. Žiaľ, nestaráme sa o ňu najlepšie. Znečisťujeme životné prostredie odpadkami. Planéta Zem oslavuje svoj deň na celom svete 22.4. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Aj deti v materskej škole oslavovali tento sviatok 25.4. rôznymi súťažami na školskom dvore. Poupratovali sme spoločne školský dvor a okolie MŠ, roztriedili odpadky, súťažili s kamarátmi. Za úžasný výkon boli deti sladko odmenené. Deti sa taktiež počas rôznych aktivít na triedach učia šetriť vodou a energiami, učia sa správne recyklovať, a taktiež ako chrániť našu prírodu.  Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí našu krásnu Zem ochrániť.  

Fáberová Martina

 
Nesieme Morenu v oleji smaženú

Dňa 11.4. 2019 sme sa  v doobedných hodinách  rozlúčili s pani Zimou pohanským folklórnym zvykom   VYNESENÍM MORENY .


 V  sprievode detí a pedagógov Materskej školy sme navštívili miestny obecný úrad. Deti predstavili Morenu piesňami , povedačkami, riekankami.....Pán starosta deti štedro odmenil sladkými dobrotami a pripojil sa k sprievodu, ktorý smeroval k miestnemu potoku. Tu sme Morenu podpálili a následne do vody hodili.

Každý účastník sprievodu mal v ruke zelenú halúzku, ktorá symbolizovala prebudenie prírody, zrod života.....Touto halúzkou sme zamávali Morene na rozlúčku a jarnými piesňami, riekankami  privolávajúce slniečko sme sa vrátili do MŠ. Sprievod viedla p. Jar s krásnym vencom  na hlave, uvitý z kvietkov. V rukách sa jej vynímala zelená halúzka ozdobená farebnými stužkami.  Na školskom dvore nás čakala malá hostina- koláčiky, ktorými sme pohladili naše maškrtné jazýčky. Pripomíname si folklórne zvyky našich predkov.   

Knápková Mária

 
Výlet do Sološnice

Dňa 11.4. 2019 si Karolínka Martinkovičová, Izabelka Pajtinková, Tánička Sabolová, Agátka Figurová a Samko Klamo v sprievode učiteľa urobili v poobedných hodinách výlet do Sološnice. Do susednej obce sme cestovali autobusovou dopravou. Miestna pani starostka p. Čermáková odmenila deti za snahu a talent, ktorý prezentovali vo výtvarnej súťaži pod názvom (Ne)zelená krajina. Deti si odniesli hodnotné ceny, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný deň. ......

 Knápková Mária

 
Ponožková výzva

Na podnet organizácie DSI, bol 21. marec vyhlásený ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň dáva príležitosť oboznámiť spoločnosť a zvyšovať povedomie  o Downovom syndróme. Poukázať na problémy ľudí s touto danosťou, ale aj na ich šikovnosť a talent rozdávať radosť vo svojom okolí. Od roku 2006 si tento deň pripomína viac ako 65 krajín sveta a to vrátane Slovenska.

Pri tejto príležitosti sa aj naša Materská škola zapojila do kampane „ Ponožková výzva.“ Na každú nôžku sme si dali inú ponožku. Symbolom rozdielnych ponožiek sme podporili heslo „ Byť odlišný je normálne“

Ivana Šperglová

 
Plavecký výcvik
 

Plávanie ako šport vo veľkej miere pozitívne ovplyvňuje psychiku človeka, kondíciu, cieľavedomosť, sebavedomie, prekonávanie únavy, kladne vplýva na dýchací a obehový systém atď.

Preto sa “naše Sovičky” v termíne 1.4.- 5.4. 2019 zúčastnili plaveckého výcviku v Malackách,  pod vedením profesionálnch a skúsených trénerov plávania z Bratislavy. Hlavným cieľom bolo zvládnuť elementárne základy plávania, ktorých kľúčovým nástrojom bola hra.  Pred materskou školou deti každé ráno čakal autobus, ktorý ich bezpečne odviezol k plavárni. Deti sa oboznámili s organizáciou v šatni, prezlečením sa, samotným výcvikom vo vode, sprchou, prezlečením a vysušením, po ktorom ich čakalo posilnenie a doplnenie energie. Tréneri si deti rozdelili do troch skupín. Výcvik bol zameraný na: zoznámanie sa s vodou, hygienické a bezpečnostné zásady v priestoroch plavárne, ponáranie tváre, rôzne druhy chôdze, behov a skokov vo vode, dýchanie do vody, vznášanie na hladine, ponáranie hlavy do vody, nácvik práce dolných končatín, potápanie pod hladinou atď., a to všetko prostredníctvom hier a využitím plaveckých pomôcok.

Deti boli nadšené, v autobuse cestou späť im ostalo ešte stále veľa energie na spev a štebotanie. V školke hovorili svojim kamarátom zážitky z plávania, dokonca aj z cesty a chválili sa, čo všetko sa už naučili. Posledný deň piatok dostali od trénerov krásny diplom a sladkú odmenu za statočnosť a usilovnosť. 

 

Jurčíková Zuzana

 
Mám básničku na jazýčku
 

„Nariekala malá osa,

že je chúďa celkom bosá.

Kúpila si čižmičky,

na tie malé nožičky...“

 

Aj tento rok  sme pre deti pripravili pekné literárne dopoludnie pod tradičným názvom „Mám básničku na jazýčku“. Vypočuli sme si milé básničky o Ose, Motýľovi, Zajkovi, Vrabčekovi, Topánočkách, Zúbku, Psíkovi, Mačke, ale i o Sánkovačke. Deti nám svojou improvizáciou vyčarili úsmev na tvári a radosť v duši. Za odmenu dostali zaslúžený diplom a knižku plnú detských básničiek. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník v recitácii našich najmladších talentovaných interpretov.

Danica Ukropcová


 
Sofia z predmestia
 

V mesiaci marec nás navštívilo Divadlo na hojdačke. Zahrali nám poučné predstavenie s ekologickou tematikou. Dievčatko Sofia, ktoré bývalo na sídlisku v Bratislave sa často hrávalo samo, pozorovalo ľudí ako sa správajú k svojmu okoliu. Svojou úprimnosťou a šikovnosťou ich upozorňovalo a presviedčalo na to, ako sa máme správať k svojmu životnému prostrediu. Zachránilo strom pred výrubom a naučilo zbierať dospelých exkrementy po svojich psíkoch. Deti tento príbeh pútavo počúvali a spontánne reagovali na podnety. Šikovní herci ich rýchlo vtiahli do deju. Odniesli si z toho predstavenia nielen krásny zážitok, ale sa z neho aj poučili. Nielen dospelí, ale aj malé deti môžu prispieť k ochrane životného prostredia.

Jana Ficeková


 
Predškolácka rozprávková noc v materskej škole
 

Dňa 21.3.2019 sa brány našej materskej školy otvorili pre našich predškolákov vo výnimočnom čase o 19 hod. Prečo? Čakala na  nich  rozprávková noc, ktorá sa dá zažiť  len v „škôlke“. Rozprávkovou nocou ich viedla Popoluška, ktorá zisťovala, aké poznatky majú deti o rozprávkach a rozprávkových bytostiach. Najprv deti museli nájsť dvojice postáv z rozprávok na interaktívnej tabuli. Keď to zvládli, mohli vstúpiť do rozprávok. Ako prvá ich čakala zlatovláska v zámku, ktorej deti pomáhali učesať jej krásne vlasy. A  ako sa behalo kocúrovi v čižmách? No to si museli vyskúšať sami. Ďalšia obľúbená rozprávka O troch prasiatkach nenechala deti sedieť a premenili sa na vlka, ktorý musel zdolať prekážky. A že je Pampúšik ťažký, okúsili deti, keď sa ho snažili na lopate odniesť do pece. A čoby to bola za rozprávku, keby sa v nej neobjavila aj ježibaba? Samozrejme Perníková chalúpka nechýbala a deti sa mohli tešiť na sladký medovníček po splnení súťažnej úlohy. O tom, že nie je jednoduché postrážiť 28 ovečiek sa predškoláci presvedčili v rozprávke O Maťkovi a Kubkovi. A ako sa rozprávka začínala, tak sa aj musela skončiť. A ako inak? No predsa s Popoluškou. Deti sa premenili na holúbky a Popoluške boli nápomocné v triedení strukovín. Za odmenu sa mohli zúčastniť bálu na zámku, kde sa jedlo, zabávalo až do neskorých večerných hodín. A ako končia rozprávky?...na lúke sa rozhojdal zvonec a našej rozprávkovej noci bolo koniec.... . Ale nie, to nebol koniec!!! Naše deti pokračovali na druhý deň  ráno v materskej škole v pravidelných činnostiach a domov si ich rodičia zobrali až v poobedných hodinách.

                                           
 
Alexandra Horečná


 
Deň vody
 

Dňa 21. marca  deti spolu s pani učiteľkami oslávili medzinárodný deň vody. Pri tejto príležitosti prišli deti oblečené v rôznych odtieňoch modrej farby. Porozprávali si prečo je voda dôležitá a na čo všetko ju doma používame. S vodou sme si spravili pár zaujímavých pokusov, ktoré sa deti snažili vysvetliť. Nakoniec sa deti zapojili do súťaže, pri ktorej museli preniesť určité množstvo vody cez prekážky do cieľa. Deti dostali sladkú odmenu a občerstvili sa čistou vodou.

Hrnčíriková Zuzana


 
Návšteva predškolákov základnej škole
 

Čo budeme v škole robiť? Bude sa nám tam páčiť? Tak na tieto otázky už poznajú deti z triedy sovičiek a mravčekov odpoveď. Dňa 12.3.2019 sme sa vybrali na návštevu do školy, kde nás privítali pani učiteľky z prváckych tried aj s pani zástupkyňou. Prváci sa nám predviedli ako im to v laviciach svedčí a čo sa všetko za ten krátky čas čo opustili brány materskej školy naučili. A veru, nebolo toho málo. Naši predškoláci si vyskúšali, aké je to sedieť v laviciach, prezreli si prvácky šlabikár, navštívili aj telocvičňu, jedáleň..... A už teraz sa tešia, kedy opäť budú môcť navštíviť tú „veľkú školu“.

 

  Alexandra Horečná


 
Karneval

Príjemná atmosféra a skvelá nálada, v takom duchu sa nieslo popoludnie v KD v Rohožníku dňa 19.2.2019.  Pani učiteľky z  materskej školy pripravili pre deti a ich rodičov  program plný hier, tanca  a zábavy. Mnohí si dali  skutočne  námahu s vymýšľaním, či vyrábaním, alebo kupovaním masky. Tanečný parket patril všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a do tanca nám hral skvelý  DJ Miro. Hravá zábava sa striedala s tanečnými kolami, v ktorých sa deti poriadne vybláznili. Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme aj našim rodičom, sponzorom a CRH Rohožník. Odmenené sladkým Kinder vajíčkom boli všetky masky. Užili sme si veľa radosti a bujarej zábavy, ktorú si budúci rok dúfam opäť zopakujeme. 

Alexandra Horečná

 
Návšteva stolárskej dielne

Aké vlastnosti majú rôzne predmety a z čoho sú vyrobené zisťovali deti z triedy sovičiek počas týždňa „Mravček spoznáva predmety a ich vlastnosti“. Skúmali vlastnosti nielen papiera, látky, ale aj dreva. A to nás viedlo na návštevu do stolárskej dielne, kde deti s očakávaním vstúpili. Vďaka šikovnému pánovi Braňovi  Dávidovi deti odhalili tajomstvo, ako sa vyrábajú predmety z dreva. Poukazoval nám rôzne nástroje , náradia, ktoré mu pomáhajú pri jeho práci. Deti mali možnosť vidieť už hotové výrobky, ale aj drevo pred výrobou. Porovnávali vzhľad, hrúbku, farbu, váhu rôznych druhov dreva. Deťom pekným a jednoduchým spôsobom bolo vysvetlené čo ich zaujímalo. Nakoniec ujo stolár rozdal deťom sladkú odmenu a krásny krížik na pamiatku vyrobený ako inak – z dreva.

Alexandra Horečná

 
Popolvár najväčší na svete
 

Popolvár najväčší na svete? Iste, známu Dobšinského rozprávku pozná každý.  Dobrodružnú bábkovú inscenáciu  o ufúľanom lenivcovi  vybrali sa do Istropolisu v Bratislave pozrieť deti z tried Sovičiek, Mravčekov a Včielok. Slovenskú klasickú rozprávku upravili tvorcovia legendárneho českého divadla Buchty a Loutky. Do príbehu vniesli humor a fantáziu, čím si pozornosť detských divákov plne získali. Deti so záujmom a očakávaním sledovali zápletku medzi Popolvárom a čarodejníkom. Tak ako má byť, aj táto rozprávka skončila šťastne, Popolvár dostal ruku krásnej princeznej a jeho sliepku povýšili na „kráľovského sokola“.

Bábkové divadlo napĺňa detskú túžbu preniknúť do čarovného sveta rozprávok, do sveta, kde zvieratá rozprávajú, kde žijú rozprávkové bytosti a kde dobro nad zlom vyhráva. Stávajú sa hlavnými hrdinami: princeznami, vílami, rytiermi,  bojovníkmi... Ako dieťa rastie, vyvíja sa aj jeho estetické vnímanie a kultúrne povedomie. Prostredníctvom priamej skúsenosti sprostredkovanej divadelným predstavením  učí sa  rešpektovať dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania a  komunikovať na základe pravidiel etikety.

Barbora Gážiová

 
Bábkové divadlo Lienka

Dňa 22. januára prišlo potešiť deti do MŠ bábkové divadlo Lienka s rozprávkou Kocúr v čižmách. Táto rozprávka opisuje príbeh kocúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Kocúr najskôr pomôže svojmu pánovi a prinesie mu zlato, ktoré zarobí u kráľa. Spoločne zachránia uväznenú princeznú. Nakoniec ju Tomáš dostane za ženu a k tomu polovicu kráľovstva. Rozprávka  bola plná krásnych kulís, pesničiek, rekvizít a deťom vyčarila úsmev na tvári. Na záver si  každý mohol bábky obzrieť a zároveň aj chytiť, čo sa deťom veľmi páčilo.

Lucia Danielová

 
Vianočné trhy v mš

Vianočné stromčeky na námestiach, trblietavé dekorácie v obchodných domoch nám našepkávajú, že sa blížia tie najkrajšie sviatky roka - Vianoce.  Hrdo ich môžeme nazvať sviatky pokoja. Vianoce sú obdobím, kedy si uvedomujeme silu lásky, priateľstva, úcty ale i obetavosti. Vianočný čas má neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom. Je to obdobie, ktoré nám dáva príležitosť na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.  

V tomto predvianočnom období sa jeden piatkový deň, 14. decembra konala v našej MŠ akcia s čarovným nádychom Vianoc. Školský dvor MŠ sa naplnil dobrými ľuďmi, ktorí chceli zažiť niečo pekné, stretnúť sa v pokoji s ľuďmi, ktorých v každodennom zhone stíhame len pozdraviť a zároveň pomôcť a to kúpou vianočných výrobkov, ktoré boli z dielne zamestnancov MŠ. Všetci mohli ochutnať voňavý vianočný punč, ale i tradičné vianočné dobroty- medovníčky, ktoré s rozžiarenými očkami a úsmevom na tvári napiekli naše deti. Všetkým, ktorí nás prišli podporiť zo srdca ďakujeme. Poďakovanie zároveň patrí aj kolektívu MŠ, ktorí sa na príprave podujatia podieľali. 

Všetkým  prajeme  krásne a pokojné Vianoce. Nezabúdajme na tie najdôležitejšie dary – úsmev,  pekné slovo a svoj čas pre tých, ktorí nás potrebujú. Na stole nech zavonia kapor, kapustnica, či iné dobroty a Štedrý večer nech  zanechá v našich srdciach stopy lásky, radosti, spokojnosti a pohody.

Ivana Šperglová

 

Meniny

Dnes je:
Streda, 18. September 2019

Dnes má meniny:
Eugénia
Zajtra má meniny:
Konštantín

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:53
Včera:96
Tento mesiac:1909
Minulý mesiac:2499
Celkom:226763