Krúžková činnosť Tlačiť

Krúžková činnost 2018/2019

Anglický jazyk : 

lektor:
Bc. Adela Garcia   

  štvrtok 15:30 - 16:15    1. skupina (Mravčekovia)
              
              16:15 - 17:00    2. skupina (Sovičky)

                                      
               
Detský folklórny súbor Bazalienka:

lektor DFS: Mária Knápková      

utorok  16:15 - 17:00Šikovné ruky 

lektor: Bc. Ivana Šperglová

každý druhý utorok   14:45 - 16:15
(párny týždeň)