O škole PDF Tlačiť E-mail
Charakteristika školy

Materská škola je v školskom roku 2019/2020   8 triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Počet prijatých je 152. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Budova je pavilónového typu, členená na 4 pavilóny. Pavilóny majú jedno poschodie.  Každé oddelenie má svoju triedu, spálňu, šatňu, umyváreň, WC, kabinet a kuchynku. Tieto miestnosti sú vymaľované pestrými a pastelovými farbami, ktoré priaznivo pôsobia na vývoj detí. MŠ je vybavená novým nábytkom. V hospodárskej časti je umiestnená kuchyňa s príslušnými skladmi, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ. Riaditeľňa a archív sa nachádzajú v oranžovom pavilóne na 1. poschodí. Pavilóny spája spojovacia chodba. Po školskom dvore sú účelovo rozmiestnené detské preliezačky, hojdačky, oddychové altánky a pieskoviská. Okolie budovy je vysadené ihličnatými, listnatými stromami a kríkmi.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokracie. V záujme jednotného pôsobenia úzko spolupracujú s rodinou. Štandartnú výchovu obohacujeme o aktivity z projektu „Škola podporujúca zdravie“. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, realizovať úlohy Národného boja proti drogám.


Prevádzka materskej školy - v pracovných dňoch od 6:15 do 16:15 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne /podľa počtu prihlásených detí/. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov podľa pokynov riaditeľky MŠ, pedagogickí a ostatní zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.
Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach/časť detí v škole v prírode, chorobnosť detí, chorobnosť pedagogických zamestnancov,..../ bude deťom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť spájaním detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí.


Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ – DENNÝ PORIADOK

 

 

  • 6.15 – otvorenie prevádzky

 

  • schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, skupinové, individuálne, spoločné hry, zdravotné cvičenie

 

 

  • 9.00 až 9.20- činnosti zabezpečujúce životosprávu / hygiena, desiata/

 

  • dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

 

  • 11.15 až 12.30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu / hygiena, príprava na obed, obed/

 

 

  • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok

/ v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku/

 

  • 14.15 až 15.00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/

 

  • popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, krúžkové činnosti, pobyt vonku

 

 

  • 16.15 – ukončenie prevádzky

 

 

Meniny

Dnes je:
Pondelok, 27. September 2021

Dnes má meniny:
Cyprián
Zajtra má meniny:
Václav

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:0
Včera:0
Tento mesiac:0
Minulý mesiac:0
Celkom:288704