Školský poriadok
Čítať celý článok...
 
Poďakovanie
                                VÝLET DO ZOO


Vo štvrtok 26. mája 2016 dve triedy predškolákov navštívili ZOO v Bratislave. 
Vstupné do ZOO, cestu autobusom aj občerstvenie predškolákov zabezpečilo 
poľovnícke združenie Hôrka. Hneď pri vstupe do ZOO deti čakalo malé prekvapenie 
v podobe hračky - dinosaura. Všetky detské očká žiarili. Všetky zaujímavosti
o zvieratách nám ponúkli sprievodkyne, ktoré ochotne odpovedali na všetky detské otázky.
Užili sme si krásny deň za čo ĎAKUJEME poľovníckemu združeniu Hôrka. 
Projekt VW
 

Bezpečne na ulici a Pohybom ku zdraviu

 

 

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

 

Naša materská škola sa úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Projekty zamestnancov a získala podporu vo výške 1 000 € pre projekt s názvom Bezpečne na ulici a 1000 € pre projekt Pohybom ku zdraviu.

Bezpečne na ulici - vďaka získanej podpore sme mohli zakúpiť kolobežky a odrážadlá a tiež ďalšie pomôcky - vestičky s motívom dopravných značiek, semafory a didaktické hry.

Pohybom ku zdraviu – vďaka získanej podpore tohto projektu sme zakúpili preliezačku psík na školský dvor.

Projekt Bezpečne na ulici je zameraný na osvojenie si základov dopravnej výchovy detí v materskej škole a to zabezpečením materiálneho vybavenia, prostredníctvom rôznych hier,  zážitkového učenia. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti detí pozorovať a orientovať sa v dopravnom okolí MŠ, ovládať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke a dodržiavať pravidlá cestnej premávky pri chôdzi, ale aj pri jazde na dopravných prostriedkoch. 

Deti sa v materskej škole oboznámia s dopravnými značkami, pravidlami, ale najmä sa u nich budú rozvíjať všetky zmysly, ktoré ako účastníci cestnej premávky nevyhnutne potrebujú. Naučia sa, že aj keď sa hrajú, musia vnímať kamaráta, rešpektovať ho, dodržiavať pravidlá hry, budú sa naďalej u nich rozvíjať životné postoje, ktoré budú môcť uplatňovať pri pohybe v dopravnom prostredí.

 

Projekt Pohybom ku zdraviu je zameraný na rozvíjanie pohybových zručnotí detí počas pobytu vonku na školskom dvore. Deti sa naučia zvládať základné lokomočné pohyby a orientáciu v priestor.

 
Poďakovanie

 Ďakujeme novootvorenej pobočke spoločnosti Tesco v Rohožníku,

ktorá všetkým deťom našej MŠ darovala reflexné vesty, ktoré pomôžu 

lepšej viditeľnosti a tým aj vyššej bezpečnosti detí.

Vesty určite využijeme na vychádzkach do okolia MŠ a na výletoch.

Ďakujeme
 
Poďakovanie


Touto cestou sa chceme poďakovať p.  Miroslavovi Horečnému za vybavenie

sponzorského daru od firmy SIPRIN, s.r.o. Bratislava -  kancelárskeho nábytku

a taktiež za vybavenie dovozu od firmy INAT, s.r.o. Bratislava.

Ďakujeme 
 
Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať p. Danielovi a p. Kassayovi

za vymaľovanie priestorov telocvične. Teší nás, že vzájomnou spoluprácou 

sa snažíme o zveľadenie priestorov materskej školy a jej okolia.

Veľká vďaka 
 
 
Brigáda v MŠ
 Brigáda v Materskej škole

 

Dňa 16.5.2015 ( sobota ) sa v spolupráci  rodičov a priateľov Materskej školy uskutočnila brigáda na školskom dvore. Počasie nám v tento deň prialo a tak sa nám spoločne podarilo ošetriť a natrieť obľúbené autá a altány na školskom dvore. Školský dvor, ktorý využíva 148 detí Materskej školy, vďaka tomu žiari farbami a deti sa môžu na ňom spokojne hrať. Veľká vďaka patrí zúčastneným rodinám : rod. Vrábelovej, rod. Krištofovej, rod. Hvolkovej, rod. Galbovej, rod. Mrázovej, rod. Chamrazovej, rod. Petrášovej, rod. Zvarovej, rod. Šemrincovej, rod. Čulenovej a samozrejme všetkým zúčastneným pani učiteľkám. 

 
Poďakovanie
 Ďakujeme pánovi Ing. Róbertovi Zvarovi za vybavenie sponzorského daru od IKEA INDUSTRY - nábytok do tried a na pomôcky. Ďakujeme deti a kolektív MŠ 
 
Oznam
 FAREBNÝ TÝŽDEŇ

Od 23.2.2015 do 27.2.2015 sme prežili spolu  ten najfarebnejší týždeň v našej materskej škole. Každý deň sme sa spolu s deťmi zladili do jednej farby. Pondelok sme mali červený deň, v utorok modrý deň, v stredu žltý deň, vo štvrtok biely deň a v piatok fialový deň. Celý týždeň boli všetky aktivity v našej mš zamerané na hru s farbami. Maľovali sme, kreslili, konštruovali a hrali sa rôzne hry plné farieb. Najmenšie deti sa učili spoznávať farby a tie staršie pozorovali farby a farebné odtiene na okolitých predmetoch a javoch. Deti v každej triede vytvorili spoločnú prácu, ktorú v piatok prezentovali ostatným deťom z iných tried. Pri pohľade na naše výtvory možno konštatovať, že tento týždeň sme mohli nazvať aj Týždňom Dúhy, nakoľko sme dúhu tvorili skoro všetci. Prečo? Lebo je plná farieb. 
Týmto sa chceme poďakovať všetkým rodičom, pretože z vlastnej skúsenosti vieme, že nie vždy nájdeme v našom šatníku veci konkrétnej farby. Za ochotu spolupracovať pri tomto projekte vám všetkým ďakujeme.  
 
Deň mlieka
Tento týždeň sa niesol v MŠ v znamení ochrany zdravia.
V škôlke sme si k tejto téme pripravili Deň Mlieka.
Deti spoznávali prostredníctvom DVD cestu mliekom, odkiaľ
mlieko máme, ako sa spracúva, ako sa vyrábajú mliečne
výrobky a prečo je vlastne mlieko dôležité pre naše zdravie.
Mohli si s kravičkou Evičkou zaspievať rôzne pesničky,
či zahrať rôzne hry.
Na triedach si deti vyrábali s pani učiteľkami nátierky
zo syra, mliečne kokteily a torty. Z obalov od mlieka
si deti vytvorili kravičky, z ktorých mali veľkú radosť.
Aj jedálny lístok upravila vedúca jedálne tak, aby malo
každé jedlo, ktoré deti konzumovali počas dňa niečo
spoločné s mliekom.
 
Tekvicová súťaž
V mesiaci november prebehla v našej MŠ škôlkarsko - rodinná súťaž o zaujímavo
vyzdobenú TEKVICU. Deti spolu s rodičmi prinášali do tried rozlične vyzdobené
a vyrezané tekvice. Taktiež si deti spolu s pani učiteľkami nejakých "strašiakov"
z tekvíc vyrezali priamo v triede. Týmto tekviciam deti vymýšľali rôzne mená
ako napr. Netopier, Vlasáč, Smejko, Myšička...
A kto bol vlastne výhercom súťaže?
Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili a hlavne deti, ktoré z tekvičiek mali
veľkú radosť.
Prežili sme pekný deň v škôlke
a takisto rodičia strávili kreatívne čas so svojimi deťmi.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na strašiakov o rok.
 
O TOM dieťati
 http://www.eduworld.sk/sk/ucitelka-rodicom-o-tom-dietati!aid=650

 
Oznam
Spoločnosť Baumax s.r.o. nám darovala
kufrík s náradím. Týmto sa chceme
poďakovať p. Čulenovej za spoluprácu
pri vybavení sponzorského daru.
 
Deň jablka
  Dňa 21.10.2014 sme sa s deťmi v spolupráci 

s rodičmi zapojili do spoločnej akcie - jablkové hodovanie.
Deti priniesli tie najkrajšie jablká, niektoré mamičky a
babičky napiekli rôzne dobroty z jabĺk, alebo ich usušili
a iné prejavili svoju kreativitu a vytvorili z jabĺk krásne
labute, zajkov, ježkov.... Pani učiteľky s deťmi

tvorili jablká rôznymi výtvarnými technikami, alebo ich

použili na odtláčanie a samozrejme ich deťom

krájali, aby mohli ochutnávať, ktoré z jabĺčok

je najsladšie.
Deti si tento deň veľmi užili a my sme v niektorých
výtvoroch našli trochu inšpirácie.
Týmto sa chceme všetkým rodičom, starým rodičom
a deťom poďakovať za spoluprácu a veríme, že
sa nám aj v budúcnosti podarí zorganizovať
aspoň tak dobré (chutné ) akcie, 
ako bol deň jablka.

 

 
Nová interaktívna tabuľa v triede predškolákov
Predškolákov na začiatku školského roka v triedach
čakala nová interaktívna tabuľa. Táto učebná pomôcka
podporuje detí k aktívnemu a tvorivému zapájaniu sa do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti na ňu môžu písať
špeciálnymi elektronickými perami alebo aj vlastnou rukou.
Časť financií na zakúpenie interaktívnej tabule bola získaná
z programu podpory verejnoprospešných projektov,
na ktorom spolupracuje Obec Rohožník, Poradný panel
a Holcim Slovensko - Náš Rohožník

Vďaka tejto modernej pomôcke môžme zefektívniť
vyučovanie s dôkladným využitím IKT.
 
Nové preliezky
Určite ste si všimli, že v uplynulých dňoch na dvore našej materskej školy
pribudli pekné drevené preliezky so šmykľavkou. Na zakúpenie nových
preliezok bola určitá časť financií získaná zo zamestnaneckého grantu
Nadácie Slovenskej sporiteľne - Euro k euru.
Uvedený finančný grant sa nám podarilo získať v spolupráci s predsedníčkou
Rodičovského združenia - Nadeždou Hassovou.
Vďaka projektu sa mnoho detských očiek, pri pohľade na nové preliezky,
rozžiarilo.
 
Oznam
NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA, ktorá trvá z dôvodu chorobnosti viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, ospravedlňuje zákonný zástupca VŽDY lekárskym potvrdením.
Ak učiteľka odmietne prevziať dieťa do MŠ z dôvodu, že dieťa nie je zdravotne v poriadku, zákonný zástupca ho následne môže priviesť do MŠ len s lekárskym -potvrdením o tom, že je dieťa zdravé.
 
Čo má vedieť predškolák
Kedy je dieťa pripravené na školu?
Čítať celý článok...
 
Memorandum dieťaťa – alebo skúste ma počúvať!
O ľudských právach ako takých sa veľa hovorí. Stáva sa však, že zabúdame na tých bezbrannejších – deti.
Čítať celý článok...
 

Meniny

Dnes je:
Pondelok, 24. Október 2016

Dnes má meniny:
Kvetoslava
Zajtra má meniny:
Aurel

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:23
Včera:73
Tento mesiac:1721
Minulý mesiac:2849
Celkom:139518