Čo nás čaká v mesiaci Február

1 .Výroba karnevalovej masky

2. Fašiangy – Karneval

3. Mám básničku na jazýčku, triedne kolá

4. Divadelné predstavenie
 
Myšky sa hrajú

Deti mali opäť možnosť preniesť sa do rozprávkového sveta vďaka Divadielku Dúha. 27. januára zahrali deťom divadelnú hru Myšky sa hrajú. Tentokrát sa zoznámili so starým myšiakom Filoménom a jeho kamarátmi, ktorý zvolával raz do roka myšací kongres, vždy na inom mieste planéty. Všetky myšky zúčastnené na kongrese musia predložiť výročnú správu, ako sa darí zvieratkám na svete. Lenže v tom sa nečakane niečo zmenilo. Hra poukázala na dôležitosť dochvíľnosti a plnenia si svojich povinností. Na záver malo krásne ponaučenie pre všetkých. Ďakujem za krásne predstavenie Divadielku Dúha.

Martina Fáberová

 
Žabí kráľ

Dňa 16. Januára nás prišlo navštíviť do našej MŠ Bábkové divadlo - Na Hojdačke so svojou rozprávkou – Žabí kráľ. Rozprávka priblížila deťom príbeh o kráľovi, ktorého začarovala zlá čarodejnica na žabu. Odčarovať ho  dokázala len úprimná láska. Žabí kráľ poprosil aj naše deti, či by mu nepomohli. Našli sa medzi nami čarodejníci so svojimi kúzlami, aj princezné to skúsili bozkom na líce, ale žabí kráľ sa nepremenil. Vyzeralo to, že príbeh neskončí šťastne a kráľ sa nepremení, ale zostane žabiakom naveky. Ako to už v rozprávkach býva, napokon stretol princeznú, ktorej sa to podarilo a žabí kráľ sa premenil na človeka. Nasledovala svadba veľká, ktorá možno aj tri dni trvala. Ďakujeme divadlu Na hojdačke za pekné predstavenie.

Barbara Pulmanová

 
Výtvarná súťaž
 

O tom, že máme veľmi šikovné a kreatívne deti v našej materskej škole, nikto nepochybuje. Preto sme sa rozhodli zapojiť do okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlásil Okresný úrad Malacky v spolupráci so školami a školskými zariadeniami. Deti maľovali, modelovali a tvorili na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Vznikli rôzne pekné práce, z ktorých sme vybrali tie najzaujímavejšie a zapojili ich do súťaže. Tretieho decembra sme sa zúčastnili vyhodnotenia na Okresnom úrade Malacky. V I. kategórii: materské školy – maľba a kresba obsadil druhé miesto Danko Švec. V kategórii plastické a priestorové diela získal prvé miesto Paťko Fupšo s postupom do celoslovenského kola. V tej istej kategórii bola odmenená aj Laurinka Špotáková čestným uznaním. Deťom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej materskej školy. Patrikovi držíme päste v národnom kole, ktorého vyhodnotenie bude 11.2.2020.

Barbora Gážiová


 
Rozprávka o Sláčikovom kvartete
 

V utorok 10. decembra nás v našej materskej škole navštívili umelci z Hudobného centra, ktorí nás prišli potešiť ich vianočným príbehom - "Rozprávka o sláčikovom kvartete". 

Príbeh o tom, ako je krásne na Vianoce neostať sám a byť so svojimi najbližšími.

Deti sa prostredníctvom príbehu a hry preniesli do sveta klasickej hudby, oboznámili sa s husľami, violou a violončelom. Každý hudobný nástroj stvárňoval jedného člena rodiny.

Ešte raz ďakujeme umelcom z Hudobného centra za toto krásne predstavenie. 

Barbora Božíková 


 
Alkana v ríši divov
 

„Kde je srdce, tam je láska. A kde je láska, tam je aj srdce.“

Nielen ja, ale aj deti sa každoročne tešia na nádherné muzikálové predstavenia divadla Alkana v Bratislave. Tieto predstavenia si vás získajú spevom, tancom, ale najmä šikovnosťou a talentovanosťou účinkujúcich detí. V tomto adventom období sme sa spolu s deťmi preniesli do muzikálovej rozprávky „Alkana v ríši divov“, v ktorej sme prostredníctvom malého dievčatka  zažili mnoho dobrodružstiev. V rozprávkovej krajine dievčatko cestovalo po kontinentoch a hľadalo, ako by sa mohlo volať a kde by sa usadilo. Napokon spojením písmen A-L-K-A-N-A vzniklo to najčarovnejšie meno, ktoré sa dievčatku ihneď zapáčilo. A kde by jej bolo lepšie ako medzi deťmi  v bratislavskej Dúbravke?! Rozprávka bola odohraná pri príležitosti 30. výročia založenia divadla Alkana. Prajeme im všetkým  mnoho ďalších rokov nádherného účinkovania, veľa talentovaných detí a mládeže a mnoho úspechov.

Barbora Gážiová


 
Kurz korčuľovania

Deti z triedy sovičiek a mravčekov v týždni od 25 do 29. novembra 2019 sa zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Každý deň sa im 2 hodiny venovali skúsení inštruktori  pod vedením pána PaedD. Hečka. Pre deti, ktoré prvý krát stáli na ľade bol hlavný cieľ udržať sa na korčuliach a čo najmenej okúsiť tvrdosť ľadu.  Tí šikovnejší sa stali ešte šikovnejšími a každým dňom bolo vidieť pokrok v ich úspechoch. Nakoniec kurz úspešne absolvovali všetky deti za čo si zaslúžili diplom a medailu a  ako poďakovanie predniesli báseň tým, ktorí sa im celý týždeň venovali:

„Radosť na týždeň, ukryla sa do ľadu,

celý týždeň vďaka pán Hečko, robí nám to dobrú náladu.

Dnes pôjdu dolu korčule, aj reflexná vesta,

posledný krát odviezol nás autobus na štadión, do hlavného mesta.

Postaviť sa na korčule problém nám už nerobí,

zásluhu na tom majú, naši dobrí tréneri.“

 

Alexandra Horečná

 
Deň zúbkov

„Zúbky, zúbky, čisté zrazu mám, zúbky, zúbky, umývam si sám...“ tak toto sú slová piesne, ktorú sme si celá škôlka spolu zaspievali 29.11.2019. Prichystané bolo veselé dopoludnie zamerané na dodržiavanie správnej ústnej hygieny a návykov starostlivosti o naše zúbky. Deti sa zoznámili s mackom, ktorý lamentoval, že ho bolia zuby. Spolu s deťmi sa dozvedel o Zubožrútovi, ktorý narobil neplechu s jeho zúbkami, ale aj to, ako sa ho zbaviť. Pri zaujímavých aktivitách si škôlkari mohli vyskúšať čistenie zúbkov kefkou aj medzizubnou niťou, vŕtanie zubov. Triedili potraviny, ktoré zúbkom škodia a naopak aj tie, ktoré sú pre rast zúbkov veľmi prospešné. Veselými pesničkami a aktivitami si upevňovali poznatky o tom, že zdravé zúbky nám vyčaria pekný úsmev na tvári, ale musíme sa o ne naozaj dobre starať každý deň.

„Zúbkový deň„ sme ukončili vo svojich triedach, kde si deti umývali zúbky aj so svojimi pani učiteľkami.

Júlia Herzáňová

 
Deň materských škôl

 

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, kedy v roku 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. My sme tento deň oslávili spoločne 5. novembra. Všetky deti z materskej školy sa stretli  v spoločenskej miestnosti. Zahrali sme si rôzne súťaživé hry, plnili úlohy ako prenášanie zmrzliny, prekladanie loptičiek nôžkami, kotúľanie lopty, vešanie bielizne....kde pri týchto úlohách najmä maličkým pomáhali aj pani učiteľky. Nakoniec sme si zaspievali spoločne hymnu materských škôl a každý bol odmenený sladkou odmenou.

Alexandra Horečná


 
Koncert ujo Jano

Dňa 27. novembra bolo v našej MŠ veselo vďaka ujovi Janovi, ktorý pripravil pre deti pestrý hudobný koncert v sprievode svojej gitary. Deti sa do sýtosti vyšantili v priestore školskej telocvične. Zazneli známe aj menej známe populárne, ľudové aj detské piesne. Spoločne s deťmi tancovali a spievali aj pani učiteľky. Ujo Jano ukončil svoj koncert vianočnými piesňami a rozlúčil sa s deťmi známou vianočnou koledou „Rolničky“  a krásnou piesňou v kruhu všetkých detí a pani učiteliek „Každý rok budú vraj Vianoce...“

Danica Ukropcová

 
Čo nás čaká v mesiaci November
  1.   Divadelné predstavenie (činohra Na predmestí 5.11., Ujo Jano – Kamarátka pesnička 27.11.)
  2. Deň materských škôl na Slovensku - 4. november
  3. Zdravé zúbky
 
Danka a Janka

Danka a Janka sú sestričky – dvojčence a sú celkom rovnaké. Danka je ako Janka a Janka je ako Danka. A práve spomínané sestry „dvojbodky“ zavítali 5.11. aj do našej škôlky so svojou rozprávkou. Vystúpenie bolo plné veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si naše deti zaspievali aj zatancovali. Dozvedeli sme sa o zázračných hodinách, predstavili nám  nezbednú Gevenduchu a ukázali ešte veľa zaujímavých kúskov. A hoci sa Danka a Janka vedia aj poškriepiť, sú to veselé sestričky, s ktorými sa naše deti hneď skamarátili.

Za predstavenie „Danka a Janka“ podľa literárnej predlohy Márie Ďuríčkovej, by sme chceli poďakovať Divadlu na predmestí.

Júlia Herzáňová

 
Naši starkí

Ani tento rok sme nezabudli na našich starkých v Zariadení sociálnych služieb v Rohožníku a prišli sme im spríjemniť utorkové dopoludnie kultúrnym programom. Návšteva detičiek je u starkých v obľube, pretože im prinášajú svoju prirodzenú bezprostrednosť, radosť a lásku. Krásny darček v podobe obrázka jesenného stromu, ktorý si deti s pani učiteľkou Barborkou a Zuzkou vyrobili, iba podčiarkol úsmev na tvárach starkých. Ceňme si múdrosť a životné skúsenosti našich najstarších a dávajme im hlavne príležitosť sa s nami o ne podeliť častejšou návštevou a rozhovorom s nimi. Oni to veľmi potrebujú.

 Alexandra Horečná

 
Október - mesiac úcty k starším
 

Nech  by sme sa ľudia akokoľvek snažili zmeniť, kolobeh života sa zmeniť nedá. Každý je raz mladý a každý raz zostarne. Príde čas, keď bude prežívať jeseň svojho života.

Jeseň... je to najkrajšie ročné obdobie zo všetkých. To, čo sme zasiali, si teraz môžeme zo zeme vziať. Aj z jesene našich starkých môžeme čerpať ich skúsenosti, hodnoty, ktoré načerpali počas svojho života a sú pripravení odovzdať nám svoju úrodu – dielo, ktoré formoval sám život radosťami, starosťami, problémami, chorobami a rôznymi životnými skúškami. Starší ľudia sú nositeľmi múdrosti, žijú medzi nami a zaslúžia si našu úctu. Preto sme prijali pozvanie s našimi deťmi z triedy sovičiek a mravčekov urobiť radosť starkým a prišli sme ich potešiť básňami, piesňami, vľúdnym slovom, tancom do kultúrneho domu v Rohožníku dňa 18.10.2019. Slzy v očiach a potlesk bol pre nás odmenou a vieme že sme zrnká zasadili na úrodnú pôdu.

Naša pozornosť by mala starším ľuďom patriť nielen dnes, ale rovnako počas celého roka.

Alexandra Horečná

 
Janko Hraško
 

Slovenská rozprávka od Pavla Dobšinského je fenoménom slovenskej literatúry a kultúry. Keď sa Janko narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo. Aj keď mamka lamentovala: „Bože, aké je to chlapča drobné, ani hrášok, čo len z neho takého malinkého bude?“ Chlapček vyskočil a mamke vraví: „Mamko moja, nič sa vy nebojte, ja vám vo všetkom pomôžem!“  ... a tak sa začal rozvíjať príbeh o Jankových dobrodružstvách. Deti sledovali príbeh, ktorý bol napínavý aj humorný. Rozprávka skončila dobre. Janko si našiel rodinu a prekabátil skúpeho pána a naše deti mali pekný umelecký zážitok.

 

 

Anna Tóthová

 

 
Divadielko

Neodmysliteľnou súčasťou sveta rozprávok je dobro, zlo, pýcha i láska. A o tom bola aj rozprávka, ktorú nám prišli zahrať dňa 10.10.2019 bábkoherci z bábkového divadla Lienka – O pyšnej Dorotke. Rozprávka priblížila deťom príbeh kráľovskej Dorotky, ktorá si nič na svete nevážila. Príučku dostala od svojho kráľovského otca, ktorý bol nešťastný z toho, ako si dcéru vychoval. Ponúkol ju samotnému peklu, aby ju naučili to, čomu ju on nedokázal – pokore, úcte, základným morálnym hodnotám. Vyzeralo to, že sa tento rozprávkový príbeh neskončí šťastne, ale po 12 mesiacoch, ktoré Dorotka trávila v pekle si uvedomila, čo je v živote dôležité. Nakoniec sa všetko na dobré obrátilo a z Dorotky sa stala mladá kráľovná.

Na záver predstavenia si deti mohli zblízka prezrieť postavy z rozprávky – marionety.  

 

 

Alexandra Horečná

 

 
Návšteva DHZ Rohožník
 

 

„Húka siréna, to sú hasiči. Idú oheň uhasiť, nech všetko nezničí , areálom Hasičskej zbrojnice sa ozýval detský krik a džavot. Deti z materskej školy (mravčekovia, sovičky a žabky) navštívili miestnych dobrovoľných hasičov, ktorí si pre nich pripravili množstvo aktivít. So záujmom si  prezreli  priestory hasičskej zbrojnice, novú aj starú hasičskú štandardu, množstvo diplomov a získaných pohárov zo súťaží, ale aj  požiarnu techniku.  Oboznámili sa s patrónom hasičov - sv. Floriánom. S výskotom deti obsluhovali historickú striekačku, ktorá je pýchou miestneho DHZ. Jej výnimočnosť je v tom, že  hoc má 137 rokov, stále je funkčná. Deti zistili, čo všetko skrýva hasičské auto, ako sa v ňom sedí, ako sa spájajú hadice, ako vyzerá zásahový odev....   Najväčšiu radosť prejavili pri absolvovaní  „hasičského výcviku“.  Preliezť tunel, zdolať bariéru a striekať vodu na terč – to sú úlohy, ktoré vyžadujú veľkú dávku odvahy a odhodlania.   A keďže všetky deti tento náročný výcvik zvládli, zaslúžili si sladkú odmenu a zástupca každej triedy prebral od predsedu DHZ Vladimíra Melichara detskú hasičskú súpravu. Veľká vďaka patrí hasičom Vladovi, Peťovi, Ivanovi a Janovi (ako ich deti volali) za čas, ktorí im venovali a celému DHZ za krásne odmeny a možnosť aspoň na jeden deň si skúsiť „byť HASIČOM“.  Deti zažili kopu radosti a do materskej školy sa vrátili plné zážitkov. Veríme, že aj z týchto malých detí raz vyrastú ozajstní záchranári,ktorí sa budú starať o našu ochranu.

 

Barbora Gážiová

 

 
Čo nás čaká v mesiaci Október

Október:

 

  1. Divadelné predstavenie (bábkové Lienka 10.10., Pod hríbikom 16.10.)
  2. Zahájenie krúžkovej činnosti
  3. Výcvik mladého hasiča
  4. Svetový deň jablka – 21.10
  5. Vystúpenie v domove dôchodcov
  6. Fotografovanie (29.10.)
 
Knižnica v priestoroch MŠ
 

Miesto plné rozprávok, príbehov, rozprávkových bytostí, fantázie a predstavivosti, ale aj plné nových poznatkov – to je naša knižnica, ktorá sa nachádza v novovybudovaných priestoroch materskej školy. Deti zo všetkých tried už navštívili toto „čarovné“ miesto, kde zabúdajú na svoje detské starosti a stávajú sa hrdinami, princeznami, či vílami. Nakoľko naša materská škola v minulosti nedisponovala školskou knižnicou, rodičovské združenie požiadalo o grant zo zamestnaneckého grantového programu POMÁHAME KOMUNITE 2019 z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Na základe odporúčania zamestnanca firmy Telekom  Mgr. Miroslava Ščepku, sa nám podarilo získať grant v plnej výške 1000€. Vytvorením knižnice vzniklo miesto, ktoré pedagogickí zamestnanci využívajú na aktivity v oblasti rozvoja predčitateľskej gramotnosti, deťom slúži na zážitkové učenie a budovanie vzťahu ku knihám. Okrem detskej literatúry školská knižnica disponuje aj odbornou literatúrou  pre učiteľov a rodičov, ktorí si ju majú možnosť požičať. Učiteľky vzájomnou spoluprácou vytvorili vlastné knihy (prediktabilné, obrázkové knihy) zamerané na konkrétne kompetencie, ktoré chcú u detí rozvíjať. Priestor knižnice bude využívaný dlhodobo nielen na výchovno vzdelávacie činnosti, ale aj pri iných aktivitách organizovaných materskou školou – napr. Rozprávková noc. Prínos knižnice vnímame nielen v rozvoji funkčnej gramotnosti detí ale aj v zlepšení vzájomnej komunikácie  pri budovaní vzťahu škola – rodič – dieťa.  Do realizácie projektu sa zapojili pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a zamestnanec darovacej firmy Telekom, za čo sa im touto cestou chceme poďakovať. Naša vďaka patrí aj Obecnému úradu za farebnú tlač podkladov pre tvorbu kníh učiteľkami a najmä Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.


Barbora Gážiová

 


 
Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka predškolákov je vždy takým malým  sviatkom pre celú MŠ.  Tak ako každá vec má svoj začiatok, tak musí prísť aj koniec. Pre našich predškolákov z triedy sovičiek a mravčekov sa práve v dnešný deň 26.6.2019 tá škôlkarská púť skončila.  S pani učiteľkami si pripravili krásny program v podobe básní, piesní.             Rozlúčili sa tak nielen s pani učiteľkami, kamarátmi, ale aj tetami upratovačkami, ktoré sa starajú o to, aby v škôlke bolo vždy  krásne čisto, tetami kuchárkami, ktoré im dennodenne pripravovali jedlo a starali sa o to, aby ich brušká boli vždy plné, ale  aj s pani riaditeľkou, ktorá každého predškoláka pasovala za budúceho prváka. Na pamiatku si deti odniesli malý darček v podobe knihy a krásny odznak. Na školskom dvore si potom všetky deti pochutili na dobrej zmrzline od p. Slobodovej a predškoláci aj na chutných  tortičkách od našich mamičiek p. Pajtinkovej  a p. Kaňkovej, za čo im veľmi ďakujeme. Poďakovanie patrí aj ostatným mamičkám, ktoré zabezpečili pre deti občerstvenie na rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčka nech je akákoľvek, je vždy ťažká. Slzy patria k nej a ani  tie naše oči nezostali suché.  Ďakujeme vám deti za krásne chvíle prežité spolu!

Alexandra Horečná

 

Meniny

Dnes je:
Piatok, 28. Február 2020

Dnes má meniny:
Zlatica
Zajtra má meniny:

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:45
Včera:85
Tento mesiac:2625
Minulý mesiac:3184
Celkom:242269