Koncert ujo Jano

Dňa 27. novembra bolo v našej MŠ veselo vďaka ujovi Janovi, ktorý pripravil pre deti pestrý hudobný koncert v sprievode svojej gitary. Deti sa do sýtosti vyšantili v priestore školskej telocvične. Zazneli známe aj menej známe populárne, ľudové aj detské piesne. Spoločne s deťmi tancovali a spievali aj pani učiteľky. Ujo Jano ukončil svoj koncert vianočnými piesňami a rozlúčil sa s deťmi známou vianočnou koledou „Rolničky“  a krásnou piesňou v kruhu všetkých detí a pani učiteliek „Každý rok budú vraj Vianoce...“

Danica Ukropcová

 
Čo nás čaká v mesiaci November
  1.   Divadelné predstavenie (činohra Na predmestí 5.11., Ujo Jano – Kamarátka pesnička 27.11.)
  2. Deň materských škôl na Slovensku - 4. november
  3. Zdravé zúbky
 
Danka a Janka

Danka a Janka sú sestričky – dvojčence a sú celkom rovnaké. Danka je ako Janka a Janka je ako Danka. A práve spomínané sestry „dvojbodky“ zavítali 5.11. aj do našej škôlky so svojou rozprávkou. Vystúpenie bolo plné veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si naše deti zaspievali aj zatancovali. Dozvedeli sme sa o zázračných hodinách, predstavili nám  nezbednú Gevenduchu a ukázali ešte veľa zaujímavých kúskov. A hoci sa Danka a Janka vedia aj poškriepiť, sú to veselé sestričky, s ktorými sa naše deti hneď skamarátili.

Za predstavenie „Danka a Janka“ podľa literárnej predlohy Márie Ďuríčkovej, by sme chceli poďakovať Divadlu na predmestí.

Júlia Herzáňová

 
Naši starkí

Ani tento rok sme nezabudli na našich starkých v Zariadení sociálnych služieb v Rohožníku a prišli sme im spríjemniť utorkové dopoludnie kultúrnym programom. Návšteva detičiek je u starkých v obľube, pretože im prinášajú svoju prirodzenú bezprostrednosť, radosť a lásku. Krásny darček v podobe obrázka jesenného stromu, ktorý si deti s pani učiteľkou Barborkou a Zuzkou vyrobili, iba podčiarkol úsmev na tvárach starkých. Ceňme si múdrosť a životné skúsenosti našich najstarších a dávajme im hlavne príležitosť sa s nami o ne podeliť častejšou návštevou a rozhovorom s nimi. Oni to veľmi potrebujú.

 Alexandra Horečná

 
Október - mesiac úcty k starším
 

Nech  by sme sa ľudia akokoľvek snažili zmeniť, kolobeh života sa zmeniť nedá. Každý je raz mladý a každý raz zostarne. Príde čas, keď bude prežívať jeseň svojho života.

Jeseň... je to najkrajšie ročné obdobie zo všetkých. To, čo sme zasiali, si teraz môžeme zo zeme vziať. Aj z jesene našich starkých môžeme čerpať ich skúsenosti, hodnoty, ktoré načerpali počas svojho života a sú pripravení odovzdať nám svoju úrodu – dielo, ktoré formoval sám život radosťami, starosťami, problémami, chorobami a rôznymi životnými skúškami. Starší ľudia sú nositeľmi múdrosti, žijú medzi nami a zaslúžia si našu úctu. Preto sme prijali pozvanie s našimi deťmi z triedy sovičiek a mravčekov urobiť radosť starkým a prišli sme ich potešiť básňami, piesňami, vľúdnym slovom, tancom do kultúrneho domu v Rohožníku dňa 18.10.2019. Slzy v očiach a potlesk bol pre nás odmenou a vieme že sme zrnká zasadili na úrodnú pôdu.

Naša pozornosť by mala starším ľuďom patriť nielen dnes, ale rovnako počas celého roka.

Alexandra Horečná

 
Janko Hraško
 

Slovenská rozprávka od Pavla Dobšinského je fenoménom slovenskej literatúry a kultúry. Keď sa Janko narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo. Aj keď mamka lamentovala: „Bože, aké je to chlapča drobné, ani hrášok, čo len z neho takého malinkého bude?“ Chlapček vyskočil a mamke vraví: „Mamko moja, nič sa vy nebojte, ja vám vo všetkom pomôžem!“  ... a tak sa začal rozvíjať príbeh o Jankových dobrodružstvách. Deti sledovali príbeh, ktorý bol napínavý aj humorný. Rozprávka skončila dobre. Janko si našiel rodinu a prekabátil skúpeho pána a naše deti mali pekný umelecký zážitok.

 

 

Anna Tóthová

 

 
Divadielko

Neodmysliteľnou súčasťou sveta rozprávok je dobro, zlo, pýcha i láska. A o tom bola aj rozprávka, ktorú nám prišli zahrať dňa 10.10.2019 bábkoherci z bábkového divadla Lienka – O pyšnej Dorotke. Rozprávka priblížila deťom príbeh kráľovskej Dorotky, ktorá si nič na svete nevážila. Príučku dostala od svojho kráľovského otca, ktorý bol nešťastný z toho, ako si dcéru vychoval. Ponúkol ju samotnému peklu, aby ju naučili to, čomu ju on nedokázal – pokore, úcte, základným morálnym hodnotám. Vyzeralo to, že sa tento rozprávkový príbeh neskončí šťastne, ale po 12 mesiacoch, ktoré Dorotka trávila v pekle si uvedomila, čo je v živote dôležité. Nakoniec sa všetko na dobré obrátilo a z Dorotky sa stala mladá kráľovná.

Na záver predstavenia si deti mohli zblízka prezrieť postavy z rozprávky – marionety.  

 

 

Alexandra Horečná

 

 
Návšteva DHZ Rohožník
 

 

„Húka siréna, to sú hasiči. Idú oheň uhasiť, nech všetko nezničí , areálom Hasičskej zbrojnice sa ozýval detský krik a džavot. Deti z materskej školy (mravčekovia, sovičky a žabky) navštívili miestnych dobrovoľných hasičov, ktorí si pre nich pripravili množstvo aktivít. So záujmom si  prezreli  priestory hasičskej zbrojnice, novú aj starú hasičskú štandardu, množstvo diplomov a získaných pohárov zo súťaží, ale aj  požiarnu techniku.  Oboznámili sa s patrónom hasičov - sv. Floriánom. S výskotom deti obsluhovali historickú striekačku, ktorá je pýchou miestneho DHZ. Jej výnimočnosť je v tom, že  hoc má 137 rokov, stále je funkčná. Deti zistili, čo všetko skrýva hasičské auto, ako sa v ňom sedí, ako sa spájajú hadice, ako vyzerá zásahový odev....   Najväčšiu radosť prejavili pri absolvovaní  „hasičského výcviku“.  Preliezť tunel, zdolať bariéru a striekať vodu na terč – to sú úlohy, ktoré vyžadujú veľkú dávku odvahy a odhodlania.   A keďže všetky deti tento náročný výcvik zvládli, zaslúžili si sladkú odmenu a zástupca každej triedy prebral od predsedu DHZ Vladimíra Melichara detskú hasičskú súpravu. Veľká vďaka patrí hasičom Vladovi, Peťovi, Ivanovi a Janovi (ako ich deti volali) za čas, ktorí im venovali a celému DHZ za krásne odmeny a možnosť aspoň na jeden deň si skúsiť „byť HASIČOM“.  Deti zažili kopu radosti a do materskej školy sa vrátili plné zážitkov. Veríme, že aj z týchto malých detí raz vyrastú ozajstní záchranári,ktorí sa budú starať o našu ochranu.

 

Barbora Gážiová

 

 
Čo nás čaká v mesiaci Október

Október:

 

  1. Divadelné predstavenie (bábkové Lienka 10.10., Pod hríbikom 16.10.)
  2. Zahájenie krúžkovej činnosti
  3. Výcvik mladého hasiča
  4. Svetový deň jablka – 21.10
  5. Vystúpenie v domove dôchodcov
  6. Fotografovanie (29.10.)
 
Knižnica v priestoroch MŠ
 

Miesto plné rozprávok, príbehov, rozprávkových bytostí, fantázie a predstavivosti, ale aj plné nových poznatkov – to je naša knižnica, ktorá sa nachádza v novovybudovaných priestoroch materskej školy. Deti zo všetkých tried už navštívili toto „čarovné“ miesto, kde zabúdajú na svoje detské starosti a stávajú sa hrdinami, princeznami, či vílami. Nakoľko naša materská škola v minulosti nedisponovala školskou knižnicou, rodičovské združenie požiadalo o grant zo zamestnaneckého grantového programu POMÁHAME KOMUNITE 2019 z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Na základe odporúčania zamestnanca firmy Telekom  Mgr. Miroslava Ščepku, sa nám podarilo získať grant v plnej výške 1000€. Vytvorením knižnice vzniklo miesto, ktoré pedagogickí zamestnanci využívajú na aktivity v oblasti rozvoja predčitateľskej gramotnosti, deťom slúži na zážitkové učenie a budovanie vzťahu ku knihám. Okrem detskej literatúry školská knižnica disponuje aj odbornou literatúrou  pre učiteľov a rodičov, ktorí si ju majú možnosť požičať. Učiteľky vzájomnou spoluprácou vytvorili vlastné knihy (prediktabilné, obrázkové knihy) zamerané na konkrétne kompetencie, ktoré chcú u detí rozvíjať. Priestor knižnice bude využívaný dlhodobo nielen na výchovno vzdelávacie činnosti, ale aj pri iných aktivitách organizovaných materskou školou – napr. Rozprávková noc. Prínos knižnice vnímame nielen v rozvoji funkčnej gramotnosti detí ale aj v zlepšení vzájomnej komunikácie  pri budovaní vzťahu škola – rodič – dieťa.  Do realizácie projektu sa zapojili pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a zamestnanec darovacej firmy Telekom, za čo sa im touto cestou chceme poďakovať. Naša vďaka patrí aj Obecnému úradu za farebnú tlač podkladov pre tvorbu kníh učiteľkami a najmä Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.


Barbora Gážiová

 


 
Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka predškolákov je vždy takým malým  sviatkom pre celú MŠ.  Tak ako každá vec má svoj začiatok, tak musí prísť aj koniec. Pre našich predškolákov z triedy sovičiek a mravčekov sa práve v dnešný deň 26.6.2019 tá škôlkarská púť skončila.  S pani učiteľkami si pripravili krásny program v podobe básní, piesní.             Rozlúčili sa tak nielen s pani učiteľkami, kamarátmi, ale aj tetami upratovačkami, ktoré sa starajú o to, aby v škôlke bolo vždy  krásne čisto, tetami kuchárkami, ktoré im dennodenne pripravovali jedlo a starali sa o to, aby ich brušká boli vždy plné, ale  aj s pani riaditeľkou, ktorá každého predškoláka pasovala za budúceho prváka. Na pamiatku si deti odniesli malý darček v podobe knihy a krásny odznak. Na školskom dvore si potom všetky deti pochutili na dobrej zmrzline od p. Slobodovej a predškoláci aj na chutných  tortičkách od našich mamičiek p. Pajtinkovej  a p. Kaňkovej, za čo im veľmi ďakujeme. Poďakovanie patrí aj ostatným mamičkám, ktoré zabezpečili pre deti občerstvenie na rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčka nech je akákoľvek, je vždy ťažká. Slzy patria k nej a ani  tie naše oči nezostali suché.  Ďakujeme vám deti za krásne chvíle prežité spolu!

Alexandra Horečná

 
Deň detí s umeleckou agentúrou StepUP
 

Tohtoročný Deň detí sme sa rozhodli osláviť skôr, keďže nám predškoláci odchádzali do Školy v prírode a chceli sme ho stráviť spoločne. Vďaka rodičom, ktorí sa zúčastnili súťaže na sociálnej sieti, sme vyhrali zábavný animačný program od agentúry StepUP. Umelci z uvedenej agentúry nám pripravili program ku Dňu detí, na ktorý deti tak skoro nezabudnú J.

Keďže v dohodnutý deň nám počasie neprialo a od rána husto pršalo, stretli sme sa v priestoroch Materskej školy – v novej spoločenskej miestnosti. Na deti tam už čakali súťaže a ďalšie zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať streľbu, chôdzu po napnutom lane, zašantiť si na skákacom hrade a ďalšie. Na záver sa všetky deti poriadne vyšantili na diskotéke.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí za našu Materskú školu hlasovali, a tiež umeleckej agentúre StepUP za krásny zážitok.  

Potúčková Katarína


 
Ezopove piesne

Tento mesiac do našej škôlky zavítal pán umelec Július Šoška  v sprievode s umelkyňou  Andreou Tkáčovou.  Svoje krásne umenie deťom ukázali prostredníctvom  výchovného koncertu Ezopove piesne. Na tomto koncerte sa deti bližšie zoznámili s hudobnými nástrojmi – husľami a violou, videli a počuli v čom sú podobné a v čom zasa odlišné.  Spolu si zaspievali  a vypočuli známe slovenské ba i české ľudové piesne a dokonca si niektoré  deti v hudobnej rozprávke Ezopove piesne zahrali svoju prvú hereckú rolu ako dirigent, tanečnice, psík, koník, mačička....                          
Koncert bol veľmi pekný, interaktívny a poučný. Ďakujeme umelcom za skvelý zážitok a obohatenie rozhľadu a vedomostí našich detí. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Adela Garcia

 
Deň Zeme

Zem je pravdepodobne jediná planéta vo vesmíre s podmienkami na život. Je domovom miliónov najrôznejších druhov organizmov. Zem je úžasná planéta. Žiaľ, nestaráme sa o ňu najlepšie. Znečisťujeme životné prostredie odpadkami. Planéta Zem oslavuje svoj deň na celom svete 22.4. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Aj deti v materskej škole oslavovali tento sviatok 25.4. rôznymi súťažami na školskom dvore. Poupratovali sme spoločne školský dvor a okolie MŠ, roztriedili odpadky, súťažili s kamarátmi. Za úžasný výkon boli deti sladko odmenené. Deti sa taktiež počas rôznych aktivít na triedach učia šetriť vodou a energiami, učia sa správne recyklovať, a taktiež ako chrániť našu prírodu.  Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí našu krásnu Zem ochrániť.  

Fáberová Martina

 
Nesieme Morenu v oleji smaženú

Dňa 11.4. 2019 sme sa  v doobedných hodinách  rozlúčili s pani Zimou pohanským folklórnym zvykom   VYNESENÍM MORENY .


 V  sprievode detí a pedagógov Materskej školy sme navštívili miestny obecný úrad. Deti predstavili Morenu piesňami , povedačkami, riekankami.....Pán starosta deti štedro odmenil sladkými dobrotami a pripojil sa k sprievodu, ktorý smeroval k miestnemu potoku. Tu sme Morenu podpálili a následne do vody hodili.

Každý účastník sprievodu mal v ruke zelenú halúzku, ktorá symbolizovala prebudenie prírody, zrod života.....Touto halúzkou sme zamávali Morene na rozlúčku a jarnými piesňami, riekankami  privolávajúce slniečko sme sa vrátili do MŠ. Sprievod viedla p. Jar s krásnym vencom  na hlave, uvitý z kvietkov. V rukách sa jej vynímala zelená halúzka ozdobená farebnými stužkami.  Na školskom dvore nás čakala malá hostina- koláčiky, ktorými sme pohladili naše maškrtné jazýčky. Pripomíname si folklórne zvyky našich predkov.   

Knápková Mária

 
Výlet do Sološnice

Dňa 11.4. 2019 si Karolínka Martinkovičová, Izabelka Pajtinková, Tánička Sabolová, Agátka Figurová a Samko Klamo v sprievode učiteľa urobili v poobedných hodinách výlet do Sološnice. Do susednej obce sme cestovali autobusovou dopravou. Miestna pani starostka p. Čermáková odmenila deti za snahu a talent, ktorý prezentovali vo výtvarnej súťaži pod názvom (Ne)zelená krajina. Deti si odniesli hodnotné ceny, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný deň. ......

 Knápková Mária

 
Ponožková výzva

Na podnet organizácie DSI, bol 21. marec vyhlásený ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň dáva príležitosť oboznámiť spoločnosť a zvyšovať povedomie  o Downovom syndróme. Poukázať na problémy ľudí s touto danosťou, ale aj na ich šikovnosť a talent rozdávať radosť vo svojom okolí. Od roku 2006 si tento deň pripomína viac ako 65 krajín sveta a to vrátane Slovenska.

Pri tejto príležitosti sa aj naša Materská škola zapojila do kampane „ Ponožková výzva.“ Na každú nôžku sme si dali inú ponožku. Symbolom rozdielnych ponožiek sme podporili heslo „ Byť odlišný je normálne“

Ivana Šperglová

 
Plavecký výcvik
 

Plávanie ako šport vo veľkej miere pozitívne ovplyvňuje psychiku človeka, kondíciu, cieľavedomosť, sebavedomie, prekonávanie únavy, kladne vplýva na dýchací a obehový systém atď.

Preto sa “naše Sovičky” v termíne 1.4.- 5.4. 2019 zúčastnili plaveckého výcviku v Malackách,  pod vedením profesionálnch a skúsených trénerov plávania z Bratislavy. Hlavným cieľom bolo zvládnuť elementárne základy plávania, ktorých kľúčovým nástrojom bola hra.  Pred materskou školou deti každé ráno čakal autobus, ktorý ich bezpečne odviezol k plavárni. Deti sa oboznámili s organizáciou v šatni, prezlečením sa, samotným výcvikom vo vode, sprchou, prezlečením a vysušením, po ktorom ich čakalo posilnenie a doplnenie energie. Tréneri si deti rozdelili do troch skupín. Výcvik bol zameraný na: zoznámanie sa s vodou, hygienické a bezpečnostné zásady v priestoroch plavárne, ponáranie tváre, rôzne druhy chôdze, behov a skokov vo vode, dýchanie do vody, vznášanie na hladine, ponáranie hlavy do vody, nácvik práce dolných končatín, potápanie pod hladinou atď., a to všetko prostredníctvom hier a využitím plaveckých pomôcok.

Deti boli nadšené, v autobuse cestou späť im ostalo ešte stále veľa energie na spev a štebotanie. V školke hovorili svojim kamarátom zážitky z plávania, dokonca aj z cesty a chválili sa, čo všetko sa už naučili. Posledný deň piatok dostali od trénerov krásny diplom a sladkú odmenu za statočnosť a usilovnosť. 

 

Jurčíková Zuzana

 
Mám básničku na jazýčku
 

„Nariekala malá osa,

že je chúďa celkom bosá.

Kúpila si čižmičky,

na tie malé nožičky...“

 

Aj tento rok  sme pre deti pripravili pekné literárne dopoludnie pod tradičným názvom „Mám básničku na jazýčku“. Vypočuli sme si milé básničky o Ose, Motýľovi, Zajkovi, Vrabčekovi, Topánočkách, Zúbku, Psíkovi, Mačke, ale i o Sánkovačke. Deti nám svojou improvizáciou vyčarili úsmev na tvári a radosť v duši. Za odmenu dostali zaslúžený diplom a knižku plnú detských básničiek. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník v recitácii našich najmladších talentovaných interpretov.

Danica Ukropcová


 
Sofia z predmestia
 

V mesiaci marec nás navštívilo Divadlo na hojdačke. Zahrali nám poučné predstavenie s ekologickou tematikou. Dievčatko Sofia, ktoré bývalo na sídlisku v Bratislave sa často hrávalo samo, pozorovalo ľudí ako sa správajú k svojmu okoliu. Svojou úprimnosťou a šikovnosťou ich upozorňovalo a presviedčalo na to, ako sa máme správať k svojmu životnému prostrediu. Zachránilo strom pred výrubom a naučilo zbierať dospelých exkrementy po svojich psíkoch. Deti tento príbeh pútavo počúvali a spontánne reagovali na podnety. Šikovní herci ich rýchlo vtiahli do deju. Odniesli si z toho predstavenia nielen krásny zážitok, ale sa z neho aj poučili. Nielen dospelí, ale aj malé deti môžu prispieť k ochrane životného prostredia.

Jana Ficeková


 

Meniny

Dnes je:
Nedeľa, 8. December 2019

Dnes má meniny:
Marína
Zajtra má meniny:
Izabela

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:115
Včera:140
Tento mesiac:972
Minulý mesiac:2905
Celkom:234483